Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu:

 1. Sklep internetowy cosmed24.pl prowadzi „Cosmed24 Jarosław Łukasik” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Granicznej 143A, NIP: 894-281-88-45, REGON: 020332643.
 2. Uznaje się, że Klient składający zamówienie, zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Cosmed24.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
 4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie “Formularza zamówienia” znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do Cosmed24.pl.
 5. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia “Formularza zamówienia”.
 6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu Cosmed24.pl.pl potwierdzając przyjęte zamówienie. Sklep Cosmed24.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 7. Sklep Cosmed24.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
 8. Zamówienia są realizowane tego samego bądź kolejnego dnia roboczego od daty złożenia pod warunkiem, że zamawiane produkty są dostępne w magazynie. W przypadku braków magazynowych, Klient jest informowany o etapie realizacji zamówienia.
 9. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 10. Ceny towarów znajdujących się w ofercie cosmed24.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ewentualne koszty dostawy zostały uwzględnione na fakturze w cenach produktów proporcjonalnie do ich wartości.
 11. Sklep Cosmed24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 12. Sklep Cosmed24.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
 13. Czas realizacji zamówienia ( do wysłania przesyłki do Klienta) wynosi: KURIER – ok. 1-2 dni robocze, POCZTA POLSKA – 3-15 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, że dostawa za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ może w skrajnych przypadkach ulec wydłużeniu, co Klient akceptuje.
 14. Maksymalny czas realizacji zamówienia (od wysłania przesyłki do Klienta) wynosi 21 dni w przypadku realizacji produktu pod zamówienie. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską (do 2 dni)/POCZTĘ POLSKĄ ( do 7 dni).
 15. Sklep Cosmed24.pl. pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania towaru do Klienta zgodnie z tabelą opłat, z którą Klient może zapoznać się w każdej chwili na stronie http://cosmed24.pl/dostawa-i-patno
 16. Sklep Cosmed24.pl może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronach Cosmed24.pl.
 17. Koszt przesyłki, o którym mowa w pkt. 14, wliczony jest w kwotę pobrania.
 18. Sklep Cosmed24.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską/POCZTĘ POLSKĄ.
 19. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT/paragonem.
 20. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, kartą płatniczą i przelewem na konto cosmed24.pl. Bieżące formy płatności określone są na stronie http://www.cosmed24.pl/platnosci.
 21. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, które mają zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez cosmed24.pl ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
 22. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokółu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 23. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Cosmed24.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie(zakładka Serwis). Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 24. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny można zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany. Zwroty prosimy kierować na adres „Cosmed24 Jarosław Łukasik” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Granicznej 143A z dopiskiem “Zwrot”. Cosmed24.pl dokona zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem (cena towaru + koszt najtańszej wysyłki). Koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący.
 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 26. Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego Cosmed24.pl: http://cosmed24.pl/polityka-prywatnoci
 27. Firma Cosmed24 nie odbiera paczek pobraniowych, wszelkie zwroty, wymiany są realizowane przelewem na konto.